wanbetaler plaatje

Als je een eigen bedrijf hebt zul je herkennen dat er altijd klanten zijn die structureel de betalingstermijn overschrijden. De zogenaamde wanbetaler. Dit kan een serieus probleem zijn binnen je bedrijf en er zelfs voor zorgen dat je zelf de rekeningen niet meer kunt betalen en dus ook een wanbetaler wordt. Maar wat is nu een goede aanpak om er voor te zorgen dat deze wanbetaler wel op tijd de factuur gaat betalen? Het is niet altijd op te lossen, maar er zijn zeker maatregelen die het kunnen verbeteren. Gevolg is meer cash op de rekening die je kunt gebruiken om ambities met je bedrijf te realiseren. Lees dus snel verder.

De goede aanpak om de wanbetaler te doen betalen

Het begint allereerst met het één en ander goed te organiseren binnen je bedrijf. Het debiteurenbeheer dient een prominente plek te hebben om te zorgen dat er snel actie wordt ondernomen als een wanbetaler de betalingstermijn overschrijdt. Zorg dat iemand verantwoordelijk is en dat het proces duidelijk is uitgeschreven. Dat begint allereerst met te bepalen wanneer er gefactureerd wordt en welke betalingstermijn gehanteerd wordt. Bepaal ook hoe snel na het overschrijden van de betalingstermijn de wanbetaler een herinnering krijgt. Een logische termijn is 5 dagen na het overschrijden van de betalingstermijn. Een normale termijn voor een herinneringsfactuur is 7 dagen. Mocht er dan nog niet betaald zijn dan is het verstandig om telefonisch contact in het proces op te nemen. Als je belt weet je sneller wat de reden is dat er nog niet is betaald en kan je tot passende nieuwe afspraken komen. De kans op succes is hierbij behoorlijk groot. Mocht dit ook niet helpen dan kun je de wanbetaler een laatste aanmaning sturen waarin je ook aangeeft dat bij niet betalen er overdracht naar een incassobureau plaatsvindt en dat de bijkomende kosten bij de vordering worden opgeteld.

De wanbetaler overdragen naar een incassobureau

Als je zelf voldoende energie gestoken hebt om de wanbetaler te doen betalen en dit geen resultaat heeft opgeleverd dan is het tijd om de vordering over te dragen aan een incassobureau. Zij zullen als eerste via een minnelijke incassoprocedure de vordering proberen te innen. Via aanschrijven en telefonisch contact proberen ze de vordering te innen. Hierbij worden er nog geen juridische middelen ingezet. Dit helpt vaak al omdat een wanbetaler toch wat meer dwang om te betalen voelt als deze door een incassobureau wordt aangeschreven. Helpt dit ook niet dan wordt er een juridische incassoprocedure ingezet en worden juridische middelen zoals beslaglegging ingezet om de vordering te innen.